اعتماد به آمریکاتیم ما

حقوقداناما مالم

اما دارای مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه لوند است. وی قبلا در دارالوکاله لیمهامن یوریستن در مالمو و  نیز بعنوان جانشین رئیس دفتر در فامیلینز یوریست در  کریستینستاد مشغول به کار بوده است.

http://divinius.se/wp-content/uploads/2017/12/1.jpg
http://divinius.se/wp-content/uploads/2017/12/IMG_1994.jpg

مسئول اداریراشا ال قوالب

راشا دارای تجربه ای وسیع هم در زمینه سرویس و هم مراقبت است. وی سالها بعنوان مترجم مشغول به کار بوده و به زبان عربی تسلط دارد.

دفتر حقوقی دی وی نیوس

Hesslegatan 3 C
291 31 Kristianstad
ایمیل: info@divinius.se
تلفن: 440-01 90 09
فکس: 440-01 90 33