دفتر حقوقی دی وی نیوسما در کنار هم هستیم.

هدف ما این است که یک دفتر حقوقی مدرن و ساده باشیم که خدمات حقوقی دارای کیفیت را با نرخی مناسب و قابل دسترس برای همه ارائه کنیم.

در باره ماما در این هم هستیم.
ما تیم و شما.

ما با هیجان زدایی از حقوق، بدنبال یک دفتر حقوقی مدرن و ساده هستیم که برای عموم مردم در دسترس باشد. این برای ما یک اصل مسلم است که همیشه منافع موکلین خود را در اولویت نخست قرار دهیم. این هدف از این طریق که ما همزمان با اینکه کارا و مطلع از قیمت ها هستیم، کاردان و مطلع از کیفیت کار نیز هستیم نمایان می شود. هدف ما این است که همیشه در اختلافات مربوط به حیطه فعالیتهای حقوقی خود یک مشاوره و دستیاری حقوقی دارای کیفیت و کارآیی ارائه کنیم.

شما می توانید در زیر در مورد همکاران دفتر حقوقی بیشتر بخوانید. در صورتی که پرسشی دارید و یا مایلید که وقتی جهت آغاز مشاوره با ما رزرو کنید در تماس با ما شکی به خود راه ندهید!
https://divinius.se/wp-content/uploads/2017/11/Jurist.jpg

آیا به دنبال وکیل اعتماد و اختصاص داده شده هستید؟

دفتر حقوقی دی وی نیوسآخرین اخبار

دفتر حقوقی دی وی نیوس

Hesslegatan 3 C
291 31 Kristianstad
ایمیل: info@divinius.se
تلفن: 440-01 90 09
فکس: 440-01 90 33