دفتر حقوقی دی وی نیوستامین هزینه

آیا به دنبال وکیل اعتماد و اختصاص داده شده هستید؟

Finanseringحمایت حقوقی یا کمک حقوقی؟

چنانچه در گیر یک اختلاف حقوقی شوید این امکان می تواند وجود داشته باشد که جهت تامین مخارج نماینده تان از طریق حمایت حقوقی و یا کمک حقوقی کمک دریافت کنید. حمایت حقوقی را معمولا از طریق بیمه آپارتمان یا خانه خود دریافت می کنید. کمک حقوقی یک پرداخت دولتی است که می تواند چنانچه دارای حمایت حقوقی نباشید پرداخت شود. در پایین بصورت خلاصه در مورد آن  توضیح می دهیم – شما طبیعتا چنانچه دارای پرسشس هستید می توانید با کمال میل با ما تماس بگیرید. وقتی از خدمات ما استفاده می کنید مسلما به شما کمک خواهیم کرد که تقاضای حمایت حقوقی و/یا کمک حقوقی کنید.

قانون اصلی زمانی که درگیر یک اختلاف می شوید این است که باید از قسمت حمایت حقوقی که در بیمه مسکنتان وجود دارد استفاده کنید تا جهت تامین هزینه کمک دریافت کنید. شرایط استفاده از حمایت حقوقی در شرکت های بیمه مختلف با یکدیگر متفاوت است. ما به شما کمک می کنیم تا بررسی کنید شرایط در شرکت بیمه تان به چه صورتی است.

در مواقعی که به هر دلیلی امکان استفاده از حمایت حقوقی را ندارید می توانید بجای آن حق استفاده از کمک حقوقی را داشته باشید. یکی از شرایط استفاده از کمک حقوقی این است که «زیربنای اقتصادی» شما کمتر از ۲۶۰۰۰۰ کرون در سال باشد.

https://divinius.se/wp-content/uploads/2017/03/transparent_team_3.png

دفتر حقوقی دی وی نیوس

Hesslegatan 3 C
291 31 Kristianstad
ایمیل: info@divinius.se
تلفن: 440-01 90 09
فکس: 440-01 90 33