Finansiering

Rättsskydd eller rättshjälp?

Om du hamnar i en rättslig tvist så kan det finnas möjlighet att få hjälp med finansieringen av ombudskostnaderna genom rättsskydd eller rättshjälp. Rättsskydd har du vanligtvis via din hem- eller villaförsäkring. Rättshjälp är en statlig ersättning som kan utgå om du inte har rättsskydd. Nedan sammanfattar vi vad som gäller i korthet – du är givetvis välkommen att kontakta oss om du har några frågor. När du anlitar oss hjälper vid dig självklart att ansöka om rättsskydd och/eller rättshjälp.

Huvudregeln när du hamnar i tvist är att du ska utnyttja rättsskyddsmomentet i din hemförsäkring för att få hjälp med finansieringen. Villkoren för rättsskydd skiljer sig åt mellan olika försäkringsbolag. Vi hjälper dig att undersöka vad som gäller för just ditt försäkringsbolag.

För det fall att du av någon anledning inte har möjlighet att erhålla rättsskydd kan du istället ha rätt till rättshjälp. En förutsättning för att erhålla rättshjälp är att ditt ”ekonomiska underlag” är lägre än 260 000 kronor per år. Därutöver ska du ha behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till dina kostnader i tvisten. Bedömningen görs av Rättshjälpsmyndigheten eller den domstol där tvisten pågår.

Innan ansökan om rättshjälp inges ska en inledande rådgivning hållas med dig som klient. Detta rådgivningstillfälle varar vanligtvis i cirka en timme och detta bekostar du själv. En timmes rådgivning kostar för närvarande 1 755 kronor i enlighet med den av staten fastställda rättshjälpstaxan för år 2020. Vid den inledande rådgivningen går vi tillsammans igenom ditt ärende och du får möjlighet att berätta om tvisten. Därefter hjälper vi dig att upprätta en ansökan om rättshjälp om det är aktuellt i ditt fall.