Om oss

Vi ser lagen ur ett annat perspektiv

Advokatbyrån Divinius slog upp portarna den 31 oktober 2016. Divinius är latin och betyder gudomlig – något som vi hoppas genomsyrar hela vår verksamhet.*

Vårt mål

Vi strävar efter att vara en modern och enkel advokatbyrå genom att avdramatisera juridiken och göra den lättillgänglig för gemene man. För oss är det en självklarhet att alltid sätta våra klienters intressen i främsta rummet. Detta kommer till uttryck på så vis att vi är effektiva och prismedvetna samtidigt som vi är kompetenta och kvalitetsmedvetna. Vi har som målsättning att alltid ge kvalitativ och effektiv juridisk rådgivning och biträde i tvister inom de rättsområden där vi är verksamma.