Våra tjänster

Nedan finner du samtliga av våra tjänster vi erbjuder

Brottmål

Är du misstänkt för brott? Eller har du blivit utsatt för brott?

Vi på Divinius är inriktade på brottmål och tar uppdrag som såväl försvarare, särskild företrädare för barn och målsägandebiträde.

Försvarare – Om du har delgivits misstanke om brott där fängelse ligger i straffskalan så har du oftast rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare är en advokat som tillvaratar dina intressen och rättigheter under hela processen. Du har rätt att själv välja vem som ska företräda dig redan från första förhöret. Beroende på domen och/eller din inkomst så kan staten stå för kostnaderna.

Särskild företrädare för barn- Om en vårdnadshavare, eller någon som är närstående till vårdnadshavaren, misstänks för brott mot ett barn kan barnet få en särskild företrädare som ska tillvarata barnets rätt under förundersökningen och i en eventuell kommande rättegång.

Målsägande – Den som har blivit utsatt för brott är målsägande och har då rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträde är en advokat eller en biträdande jurist som tillvaratar dina intressen under hela ärendets gång. Du som brottsoffer kan själv välja vem som ska vara ditt målsägandebiträde. Vid grövre brott där fängelse ligger i straffskalan, förordnar domstolen den du önskar och staten står för kostnaderna.

Kontakta oss på Divinius så hjälper vi dig!

Familjerätt

Familjerätt är ett väldigt brett område och vi finns här inom allt som det innebär. Bland annat för er som till exempel behöver hjälp med en skilsmässa eller i en vårdnadstvist. Vi upprättar även olika dokument, så som samboavtal, testamente och äktenskapsförord.

Inom familjerätt kan vi stå till hjälp med följande delar:

 • Vårdnad, boende och umgängestvister
 • Underhållsbidrag
 • Skilsmässa
 • Bodelning
 • Arvstvist

Dokument som vi på upprättar:

 • Samboavtal
 • Äktenskapsförord
 • Testamente
 • Gåvobrev
 • Framtidsfullmakt
 • Bodelningsavtal
 • Samäganderättsavtal
 • Umgängesavtal

Migrationsrätt

Ska du söka asyl, arbetstillstånd eller ansöka om verkställighetshinder? Vi har mycket erfarenhet inom migrationsrätt och arbetar dagligen inom detta område.

Migrationsrätt handlar om utländska medborgares rätt att kunna vistas i Sverige. Detta berör frågor om bland annat arbetstillstånd, uppehållstillstånd samt asyl. Ett juridiskt ombud är mycket till hjälp med att söka eller förnya tillstånd du fått från Migrationsverket. Vi finns även här för att hjälpa din familj att flytta till Sverige, så kallat anhöriginvandring.

Handikappsrätt

LSS-Har du förlorat assistanstimmar eller ansöker du om personlig assistans för första gången? Vi har mångårig erfarenhet av denna typ av ärende, både mot kommun och försäkringskassa, och har vunnit stora framgångar i domstolen.

Tvångsvård

Har du eller ditt barn blivit utsatt för tvångsvård? Vi arbetar med ärenden som regleras under LVU, LRV, LPT och LVM. Hör av er till oss om ni skulle behöva vår hjälp och stöd genom hela processen.

LVU – Lagen om vård av unga

Lagen gäller för barn under 18 år som omhändertas av socialtjänsten för att de far illa. Detta kan vara på grund av barnets beteende eller hemförhållanden. Barn och vårdnadshavare har då rätt till ett offentligt biträde.

LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård

Denna lag omfattas av regler om när en person får tvångsomhändertas för psykiatrisk vård.

LVM – Lagen om vård av missbrukare

När förvaltningsrätten anser att en persons missbruk har gått så långt att denne utsätter sig själv och/eller andra för skada eller fara, då kan sluten tvångsvård vara aktuellt.

LRV- Lagen om rättspsykiatrisk vård

Vid rättspsykiatrisk vård är det domstolen som dömer en person som begått brott till vård. Domen grundar sig på en bedömning att personen är så pass allvarligt psykiskt störd att den bör få psykiatrisk vård istället för kriminalvård på anstalt. Den rättspsykiatriska vården omprövas regelbundet av förvaltningsrätten.